KOKLEAR IMPLANT - Oticon Medical

KOKLEAR IMPLANT

Koklear implant (CI) sistemi, klasik işitme aletlerinden çok farklı bir işitme çözümüdür. Klasik işitme aletleri, sesleri akustik olarak artırır; koklear implant sistemi ise sesleri, işitme siniri için elektriksel uyarıya dönüştürür. Bu nedenle işlev bozukluğu bulunan koklea (iç kulak) için alternatif oluşturmaktadır.

Koklear İmplantlar İle İşitme Cihazları Arasındaki Fark İşitme cihazları sesi alır, büyütür ve normal işitme kanalına gönderir. Koklea ağır hasar görmüşse seslerin yükseltilmesi faydalı olmaz. Sinyali doğrudan işitme sinirine göndermek gerekir. Koklear implant, bu tür hastalara yardım edebilir.

Koklear implantlar, tek kulağında veya iki kulağında ileri veya çok ileri işitme kaybı bulunan ve işitme cihazları kullandıklarında konuşmaları duymayan yetişkin ve çocuk hastalar için tasarlanmıştır.

Kategoriler: